Homma himaan vill göra det möjligt för alla unga att få både sysselsättning och bostad.

För många unga har det blivit nästintill omöjligt att hitta en första lägenhet och sysselsättning. Men samtidigt finns det tomma lokaler och arbete som behöver göras. Vårt team kombinerar boende och arbete på ett nytt sätt. Vi vill skapa en digital arbetsförmedlingsplattform och plattform för förmedling av lägenheter vars hyra kan ersättas helt eller delvis genom arbete.

Vi utvecklar lösning som en av de 15 finalisterna i tävlingen Sekelskaparna. Tävlingen avslutas i oktober 2017.

Vad driver oss framåt?

Vi tror att lösningen finns i att föra samman olika människor. Vi har fått uppmuntrande erfarenheter av att kombinera boende och sysselsättning för unga till exempel vid det helsingforsiska servicehuset Rudolf, där man har provat på samboende mellan unga som har svårigheter med boende och åldringar. Som ersättning för bostaden har de unga tillbringat tid med åldringarna. Försöket har producerat goda resultat både ur åldringarnas och de ungas synvinkel. Den här boendeformen skapar en känsla av gemenskap och nya slags strukturer av omsorg.

Homma himaan har som mål att genom den nya digitala plattformen göra nya boendeformer permanenta och möjliga för vem som helst, föra samman arbetstagare och arbetsgivare, och kombinera bostadssökande med personer som har ett extra rum. I kärnan av verksamheten är tanken om goda gärningar mellan grannar eller inom en större gemenskap. Det kan vara tid tillbringad med åldringar, barnvård, matlagning, hjälp med det digitala eller vad som helst. Både den som ger och den som får hjälp drar nytta av det. Vår service är som en språngbräda som för en framåt i livet. Ifall man har en bostad och sysselsättning som känns trevlig, faller också resten av bitarna på plats.

Blev du intresserad?

Följ oss på Facebook eller skicka oss ett meddelande på adressen miki.mielonen@hel.fi