Mikä Homma himaan?

Homma himaan on nuorille asumista ja työtä tarjoava palvelu, jota on pilotoitu ja kehitetty vuoden 2017 alusta toukokuuhun 2018. Tällä hetkellä palvelumme ei toimi aktiivisesti, vaan osa kumppaniorganisaatioistamme pyörittää toimintaa itsenäisesti.

Monelle nuorelle ensimmäisen asunnon ja työn löytämisestä on tullut miltei mahdotonta. Samaan aikaan on olemassa tyhjiä tiloja ja tekijöitä kaipaavaa työtä. Palvelumme yhdistää asumisen sekä työn uudella tavalla. Homma himaan -palvelun kautta nuoret voivat löytää itselleen kodin ja omaan naapurustoon sijoittuvaa (osa-aika) työtä.
 

Miten Homma himaan toimii?

MitenHHToimii (2).jpg

Homma himaan palvelu yhdistää nuoret osaajat, asunnontarjoajat ja naapurustojen asukkaat. Asunnontarjoajien kanssa tunnistetaan talossa tai naapurustossa olevia palvelutarpeita, joita suorittamaan valitaan sopiva nuori asukas. Homma himaan suorittaa rekrytoinnin yhteistyössä asunnontarjoajan kanssa ja tukee nuorta työtehtäviin tutustumisessa sekä asumiseen liittyvissä asioissa.

Nuori sekä asunnon ja työn tarjoava taho laativat erilliset työ- ja vuokrasopimukset. Nuori voi olla suorassa työsuhteessa työtä tarjoavaan tahoon tai laskuttaa palkan esimerkiksi ukko.fi-palvelun kautta. Työ- ja vuokrasopimuksien ollessa toisistaan erillisiä, mahdollistuu asumisen jatkaminen myös työsuhteen päättymisen jälkeen, jos nuori esimerkiksi saa opintonsa valmiiksi ja työllistyy. Palvelu toimiikin nuorelle nimenomaan pomppulautana, josta  voi kevyesti siirtyä eteenpäin uuteen elämänvaiheeseen menettämättä asuinyhteisöä
 

Mitä palveluumme kuuluu?

 • Asuinyhteisöjen ja asunnontarjoajien palvelutarpeiden tunnistaminen
 • Nuorten etsiminen ja rekrytointiprosessin hoitaminen
 • Valmiit sopimusmallit
 • Nuorten perehdytys työtehtäviinsä ja rooleihinsa naapurustossa tai taloyhtiössä
 • Viestinnällisenä linkkinä toimiminen eri osapuolten välillä
 • Nuorten tukeminen asumiseen liittyvissä kysymyksissä
 • Asumisen ja työn yhdistämisen toimintatapoihin liittyvän asiantuntemuksen tarjoaminen
   

Kenelle homma himaan on?

Homma himaan -asuminen tarjoaa mahdollisuuksia hyvin erilaisille nuorille. Palvelulla voi olla rooli kalliiden vuokrien kanssa painivan nuoren itsenäistymisen avustamisessa, uudelle paikkakunnalle muuttavan nuoren tutustuttamisessa uuteen kotipaikkaansa ja maahanmuuttajanuoren kotouttamisessa. Se soveltuu hyvin myös aktiiviselle nuorelle, jolla on paljon harrastuksia ja kiireiselle opiskelijalle, joiden arkea kodin lähellä suoritettava joustava työskentely helpottaa. Ikähaarukkana voidaan pitää 18-30-vuotta ja ehtona kiinnostusta olla aktiivinen osa naapurustoaan.

Asunnontarjoajille Homma himaan tarjoaa ennen kaikkea mahdollisuuden lisätä asumisen laatua kohteissaan. Asuttamalla työtä tekevä nuori taloyhtiöön, voidaan tarjota edullisesti muille asukkaille rahan arvoisia ja arkea helpottavia palveluita sekä sosiaalisia kontakteja. Työsuhde myös takaa taloudellista turvaa nuorelle asukkaalle.
 

Mitä hyötyä palvelusta on?

Nuorille:

 • Koti ja turvattua toimeentuloa
 • Elämän nivelvaiheen helpottuminen: asunto ja työ samaan aikaan
 • Asuinyhteisöön integroituminen, sosiaalisten verkostojen lisääntyminen
 • Työelämätaitojen ja asumisen tuki: sekä palvelun kautta että mahdollisesti myös naapurisuhteiden

Asunnon ja työn tarjoajalle sekä naapurustolle:

 • Parhaimmillaan asunnontarjoaja saa nuoresta hyvän ja sitoutuneen vuokralaisen
 • Nuori voi toimia matalan kynnyksen linkkinä asukasyhteisön ja asunnon tarjoajan välillä ja aktivoida asukastoimintaa
 • Lisäpalvelut ja tuki asukkaille, uudet sosiaaliset suhteet → välittämisen kulttuuri ja parempi asumisviihtyvyys
 • Vastuullisuus: nuorten ja omien asukkaiden hyvinvoinnista välittäminen

Laajemmat hyödyt:

 • Nuorten työ- ja asumistilanteiden helpottuminen
 • Asuntopula-alueilla edullisemman asumisen tarjoaminen, työpaikkapula-alueilla uusien työmahdollisuuksien luonti
 • Mahdollisuudet osana kotouttamistoimia
 • Paremmin voivia naapurustoja ja mahdollisuudet taantuvien asuinalueiden elävöittämiseen
 • Uusia, joustavia mahdollisuuksia nuorille päästä itsenäistymään, harjoittelemaan asumista ja työntekoa sekä kehittämään osaamistaan

 

Millaisia työtehtäviä nuorilla on naapurustoissa?

Olemme jaotelleet tyypilliset työtehtävät neljään luokkaan:

1. Naapureiden arkiapu

Iso osa nuorten asumisen ja työn yhdistämisen kehittämisessä esiin nousseista tarpeista on naapureiden arjen askareissa kaipaama apu. Siihen on liittynyt esimerkiksi digiapua, lastenhoitoa ja kaupassa käyntiä.

2. Naapuruston yhteisöllisyyteen liittyvät tehtävät, kuten asukastoiminnan kehittäminen

3. Yleiset huoltotyöt omassa asuinyhteisössä

4. Konsepti-työ

Asumisen ja työn yhdistäminen on nouseva ilmiö, mutta konsepti ei ole vielä valmis. Tähän mennessä Homma himaan -kokeiluissa mukana olevien nuorten työtehtäviin onkin liittynyt oman työnkuvan ja koko konseptin kehittämiseen ja levittämiseen liittyviä tehtäviä ja tällaisia tehtäviä tulee varmasti kuulumaan nuorten työnkuvaan jatkossakin. Konsepti-työ on sisältänyt muun muassa omien työtehtävien luomista, tutkijoiden haastatteluja sekä palvelun viestintään osallistumista.

Mikä ajaa meitä eteenpäin?

Uskomme erilaisten ihmisten yhteen tuomisen olevan ratkaisun ydin. Olemme saaneet rohkaisevia kokemuksia esimerkiksi nuorten asumisesta ikäihmisten palvelutaloissa. Yhteisasuminen on ollut positiivista molemmille osapuolille ja eri-ikäisillä on huomattu olevan enemmän yhteistä kuin yleisesti luullaan. Asumismuoto tuottaa yhteisöllisyyttä ja uudenlaisia välittämisen rakenteita.

Tarkoituksemme on vakinaistaa uudenlainen asumismuoto ja tehdä siitä kaikille mahdollista: tuoda yhteen työntekijä ja sitä etsivä, yhdistää asuntoa tarvitseva ja ylimääräisen huoneen omistaja. Ytimessä on hyvän tekeminen naapurille tai laajemmin yhteisöön. Se voi olla vanhusten kanssa vietettyä aikaa, lasten hoitoa, ruuanlaittoa, digiapua tai oikeastaan mitä tahansa. Palvelumme on pomppulauta elämässä eteenpäin. Kun ihmisellä on asunto ja mielekkääksi koettua työtä ja tekemistä, muutkin asiat loksahtelevat paikoilleen.