Kokemuksia työn ja asumisen yhdistämisestä nuorten silmin

Kokemuksia työn ja asumisen yhdistämisestä nuorten silmin

Sofia Sormunen tutkii (Humanistinen ammattikorkeakoulu) juuri ilmestyneessä opinnäytetyössään nuorten kokemuksia asumisen ja työn naapureiden hyväksi yhdistävästä kokeilustamme Kannelmässä. Yhteistyössä Y-Säätiön kanssa meneillään oleva kokeilu on antanut vahvaa ymmärrystä mallimme toimivuudesta.

Seuraavassa otteita Sormusen opinnäytetyöstä:

Nuorten tulee tehdä hankkeessa töitä 20 tuntia kuukaudessa. Nuorten mielestä oli hankalaa ajatella jotkut työt työksi, koska niiden tekeminen tuntui vain inhi-millisen avun tarjoamiselta sitä tarvitseville. Kokemukset työstä ovat olleet positiivisia ja työn motivaatiota lisäsi haastattelujen perusteella se, että pienellä omalla panoksella pystyy lisäämään yhteisöllisyyttä. Nuoret painottavat sitä, että motivaation työhön pitää olla muu kuin raha, koska asiakkaat myös huo-maavat sen, onko nuori aidosti tilanteessa läsnä kohtaamassa toisen ihmisen, vai katseleeko hän vain kelloa levottomasti.

Nuorten ja asiakkaiden yhteistyö eteni hyvin. Molemminpuolinen kunnioitus nä-kyi onnistuneissa tapaamisissa ja myönteisissä asenteissa kohti tulevia töitä. Nuorista paistoi elämänilo, joka näkyi myös siinä, miten he käyttäytyivät kohda-tessa oman pihapiirin naapureita. Kelloon ei katsottu vilkuillen vaan kuulumiset vaihdettiin hymyissä suin, mahdollisesta kiireestä huolimatta. Asiakkaiden luot-tamus kohti nuoria näkyi, kun nuori pääsi vahtimaan naapurin pieniä lapsia, aut-tamaan muutossa ja pesemään ikkunoita.

Aikataulujen yhteensovittaminen toi osalle nuorista hieman haasteita, mutta hankkeen työntekijät suhtautuivat aina nuoria kunnioittaen ja joustavasti nuorten omiin menoihin. Töitä pystyi tekemään silloin, kun nuorilla oli siihen mahdollisuus ja tunteja pystyi siirtämään toiselta kuukaudelta toiselle, niin että kaikki tunsivat tekevänsä osansa hankkeen kannalta. Nuoret ymmärsivät, että töiden löytyminen vaatii töitä ja kärsivällistä asennetta hanketta kohtaan.

Vuosisadan rakentajien voittajat palkittiin 1.10

Vuosisadan rakentajien voittajat palkittiin 1.10

Homma himaan tarkoittaa, että sinuun luotetaan

Homma himaan tarkoittaa, että sinuun luotetaan