Asumisen kulttuuri muuttuu - yhteisön rooli korostuu uudella tavalla

Asumisen kulttuuri muuttuu - yhteisön rooli korostuu uudella tavalla

Suomalainen asuminen on keskellä muutosta, joka koskettaa meistä jokaista. Kaupungeissa tullaan asumaan nykyistä tiiviimmin, töihin matkustetaan uusilla tavoilla ja kotona totutellaan älykodin tuomaan arjen automatiikkaan. Näiden asioiden rinnalla syntyy myös aivan uudenlaisia asumismuotoja, joita kehitetään ja kokeillaan jo nyt.

Selvitimme keväällä Asuntomessujen Asukasbarometrissämme, että suomalaiset ovat juuri nyt verrattain tyytyväisiä asumiseensa. Hyvä asuminen on arvokas asia, jota harva muu maa pystyy haastamaan: Euroopassa ainoastaan Tanskassa asukkaat ovat yhtä tyytyväisiä asumiseensa. Omassa kodissa arvostetaan näkymiä olohuoneen ikkunasta ja asuinalueiden koetaan olevan lähellä suomalaisten arvostamaa luontoa.

Ikärakennemuutokset ja vanheneminen vaikuttavat isoon osaan väestöämme. Työn muuttuminen ja ihmisten liikkuminen vaikuttavat asumiseen sekä yhteiskunnan että yksilön näkökulmasta. Kuinka kauan pystymme pitämään kiinni hyvästä asumisesta ja korkeasta asumistyytyväisyydestä ja miten se säilytetään asumisen mullistuksen keskellä? Kuinka meidän kodit vastaavat näihin muutoksiin?  Tilojen muunneltavuus eri toimintoihin, uudenlaiset palvelut ja yhteisöt ovat varmasti tulevaisuuden asumista. Työ ja koti sekoittuvat entisestään ja tulevaisuudessa kodin tulee toimia arjessa myös työpisteenä.

Jotta asumiskulttuurimme muuttuisi asumiseen, työhön ja liikkumiseen liittyvien muutosten mukana, meidän pitää ottaa askel taaksepäin. Suomen koko yhteiskunnan näkökulmasta ja yksilöiden hyvinvoinnin näkökulmasta meidän tulisi elää enemmän yhdessä ja olla tekemisissä aktiivisemmin toistemme kanssa. Asumisen hyvinvoinnin varmistamiseksi meidän on autettava toisiamme. Katseet tulisi kiinnittää siihen, miten autamme myös naapureitamme asumaan hyvin.

Keväällä, kun tutkimme suomalaista asumisen hyvinvointia, huomasimme, että meidän asumisen hyvinvointi ei nojaudu mitenkään suuresti naapureihin. Tästä syystä meidän on aktiivisesti haettava uusia ratkaisuja, jotta saamme suomalaiset auttamaan toisiamme. Suomalaisten yhteisöllisyys on tällä hetkellä parhaimmillaan sitä, että naapurit eivät häiritse toisiaan. Tämä tilanne täytyy muuttaa suuntaan, jossa yhteisöt mahdollistavat jotain mitä yksilö yksin ei voi luoda. Eri ikäryhmien ja eri asumismuotojen tulisi muodostaa sellaisia toimivia yhteisöjä, jotka jatkossakin mahdollistavat asumisen hyvinvoinnin. Tästä meillä on jo useita hyviä hankkeita käynnissä Suomessa. Tarvitsemme näitä lisää jatkossakin.

Olemme Suomessa hyvässä asemassa, kun pystymme pohtimaan asumisen muutoksia ja saamme niitä aikaiseksi ammattimaisen, osaavan ja koulutetun väestön kanssa. Meillä on paljon organisaatioita, yrityksiä ja ammattilaisia, jotka pohtivat parhaillaan ratkaisuja näihin asioihin. Ihmisten osaaminen arkkitehtuurin ja palvelusuunnittelun osalta ovat tärkeässä roolissa – samoin uusien kokeilujen ja hankkeiden edistäminen ja erilaisten ihmisten yhteen liittäminen niin kodeissa kuin työssä. Valitettavasti vain hyvä tahto ja puheet eivät riitä pitkälle. Vain tekemällä ja kokeilemalla uusia asioita yhdessä pystymme luomaan uutta ja varmistamaan että tulevaisuudessakin voimme asua hyvin.

 

Harri Tuomaala

Toimitusjohtaja

Osuuskunta Suomen Asuntomessut

Apply now: A room + work in interior design

Apply now: A room + work in interior design

Hae kämppää ja työtä nyt!

Hae kämppää ja työtä nyt!