Ratkaisuja asumisen yhteydessä kehittyvän osaamisen tunnistamiseen?

Ratkaisuja asumisen yhteydessä kehittyvän osaamisen tunnistamiseen?

 

 

Monisukupolvinen asuminen on kantava teema Kaupunkiakatemian kevään muotoilukurssilla. Kurssi keskittyy palvelumuotoiluun ja tehtävien kautta pyritään etsimään uusia näkökulmia nuorten ja ikääntyvien asumiskysymyksiin. Opiskelijaryhmille on annettu käsiteltäväksi eri teemoja, joita ovat esimerkiksi jaetut tilat, yhteisasuminen, luottamus ja asumisen kautta tapahtuvan oppimisen tunnistaminen.

 

Oppimisen ja asumisen yhdistäminen voi palvella tulevaisuudessa opiskelua, joka välttämättä ei tapahdu tiiviisti koulun seinien sisällä. Erityisesti ammatillisen opiskelun eduksi on, että opiskelija pääsee itse toteuttamaan laajasti tulevaan ammattiin liittyviä työtehtäviä.

 

Ammatillisen opiskelun yhdistäminen asumiseen tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia. Lähihoitajaopiskelija voisi maksaa osan vuokrastaan tekemällä hoitotyötä talossaan, kun taas kiinteistöalan opiskelija voisi hoitaa taloyhtiönsä ylläpitoa ansaiten samalla rahaa, sekä osaamispisteitä. Lisäksi esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alan työharjoitteluun voi luontevasti yhdistyä erilaista kausiasumista työpaikan lähistöllä. Näiden esimerkkien lisäksi on paljon aloja, joiden opiskelua voitaisiin kehittää asumiseen liitetyllä pienyrittäjyydellä. Mitä jos nuoret tarjoaisivat erilaisia palveluita oman naapurustonsa asukkaille? Kotiin tilattava kampaaja, kokki tai siivousapu toisi asiakkaalle myös seuraa ja opiskelijavoimin pyörivä elokuvateatteri tarjoaisi edullisia elämyksiä.

 

Nuorten hankala työtilanne helpottuisi, jos nuorella olisi mahdollisuus saada osaamispisteitä ja työkokemusta pienistä tai lyhytaikaisista tehtävistä. Nuorten työnhaussa suuri ongelma on työkokemuksen puute, mutta myös se, ettei pysty todistamaan omaa osaamistaan. Olisikin hyödyllistä, jos nuori pystyisi joustavammin osoittamaan tehneensä esimerkiksi vapaaehtoistyöstä, palveluksia tai muita osaamista ja luotettavuutta edellyttäviä tehtäviä. Kokemuksena esimerkiksi matkustelu vaatii monia taitoja kielitaidosta organisointi- ja ongelmanratkaisukykyyn. Nämä taidot voisivat kiinnostaa myös mahdollisia työnantajia.

 

Toisen asteen opinnoissa nuorille on tärkeää oppia ammatista riippumatta myös sosiaalisia taitoja, ammatillista itsetuntoa ja itsenäiseen elämiseen liittyviä taitoja. Näitä taitoja koulun on vaikea mitata, saati sisällyttää yksittäiseen kurssiin. Miten oppilaitokset siis luovat joustavan järjestelmän, jossa osaaminen tunnistetaan yksilöllisesti ja tehokkaasti?

 

Kehitämme ratkaisukonseptia osaamisen tunnistamiseen. Tällä hetkellä teemme konseptiin käyttäjätutkimusta. Olemme haastatelleet Nuorisoasiankeskuksen, Stadin Ammattiopiston ja Setlementtiasuntojen työntekijöitä, ja tehneet kyselyn Stadin ammattiopiston opiskelijoille. Saamamme informaatio toimii suunnittelussa suuntaa antavana tekijänä.


Kurssin lopputulokset esitellään yhteistyökumppaneille ja Kaupunkiakatemian edustajille kaupunkisuunnitteluninfo- ja näyttelytila Laiturissa 24.5.

Maria Ohisalo (Vihr.): Yhteisöllisestä asumisesta ratkaisu moneen

Maria Ohisalo (Vihr.): Yhteisöllisestä asumisesta ratkaisu moneen

"Finland is a leader in the world with thoughtful, innovate ways to make life better for people"

"Finland is a leader in the world with thoughtful, innovate ways to make life better for people"